művész


Eckhardt  Mária
2

Eckhardt Mária

Karmester.

SZÜLETETT: 1943, Budapest

TUDOMÁNYOS FOKOZAT, EGYETEMI BEOSZTÁS: főtanácsos, tudományos igazgató

TANSZÉK/INTÉZMÉNY: Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont

TANULMÁNYOK:

1961-1966: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, középiskolai énektanár- és karvezetőképző tanszak, tanárok: Vásárhelyi Zoltán, Párkai István, Kroó György, Bartha Dénes, Gárdonyi Zoltán, Ujfalussy…
 Tovább

Aktuális programok


Jelenleg nincs futó program!

Karmester.

SZÜLETETT: 1943, Budapest

TUDOMÁNYOS FOKOZAT, EGYETEMI BEOSZTÁS: főtanácsos, tudományos igazgató

TANSZÉK/INTÉZMÉNY: Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont

TANULMÁNYOK:

1961-1966: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, középiskolai énektanár- és karvezetőképző tanszak, tanárok: Vásárhelyi Zoltán, Párkai István, Kroó György, Bartha Dénes, Gárdonyi Zoltán, Ujfalussy József, Legányné Hegyi Erzsébet. - Kitüntetéses diploma: 1966.

MUNKAHELYEK:

1966-1973: Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára - könyvtáros, tudományos munkatárs

(mellette énektanári munka 1969-1973: Vörösmarty gimnázium)

1973-1986: Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet, Magyar Zenetörténeti Osztály - tudományos munkatárs, 1983-tól csoportvezető

(mellette 1984-től részmunkaidőben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont előkészítő munkálatai)

1986-tól: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola (2000-től Egyetem), Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont, igazgató, 2009 óta főtanácsos, tudományos igazgató


AKTÍV ZENEI TEVÉKENYSÉG:

Az Országos Széchényi Könyvtár Énekkarának létrehozása (1970-) és vezetése.


TANULMÁNYUTAK, KONFERENCIARÉSZVÉTELEK, VENDÉGELŐADÁSOK:

Európa csaknem valamennyi országában (Weimarban rendszeresen), az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában


VENDÉGKIÁLLÍTÁSOK:

Lengyelország, Portugália, Németország


FŐ KUTATÁSI TERÜLETEK:

Liszt Ferenc élete és munkássága; Liszt kortársai, tanítványai

19. századi magyar zenetörténet, zenei intézménytörténet


FŐBB PUBLIKÁCIÓK:

KÖNYVEK:

Franz Liszt und sein Kreis in Briefen und Dokumenten aus den Beständen des Burgenländischen Landesmuseums (társszerző: Cornelia Knotik) (Eisenstadt: Burgenlandisches Landesmuseum 1983)

Franz Liszt's Music Manuscripts in the National Széchényi Library, Budapest (Budapest: Akadémiai Kiadó 1986; kalóz reprint: New York: Pendragon 2008)

Liszt Ferenc hagyatéka a Budapesti Zeneművészeti Főiskolán, I. Könyvek / Franz Liszt's Estate at the Budapest Academy of Music, i. Books (Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 1986)

Liszt Ferenc válogatott levelei 1824-1861. Vál., ford. és jegyz. (Budapest: Zeneműkiadó 1989)

Liszt Ferenc hagyatéka a Budapesti Zeneművészeti Főiskolán, II. Zeneművek / Franz Liszt's Estate at the Budapest Academy of Music, ii. Music (szerk., társszerzők: Domokos Zsuzsanna, Éger Györgyi, Koffán Zsófia, Neumayer Katalin) (Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 1993)

Franz Liszts Weimarer Bibliothek (társszerző: Evelyn Liepsch) (Laaber: Laaber-Verlag 1999)

Das Album der Prinzessin Marie von Sayn-Wittgenstein (Weimar: Kulturstiftung der Länder. Stiftung Weimarer Klassik 2000)


KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUSOK:

Liszt Ferenc Emlékmúzeum. Katalógus (Budapest: Zeneművészeti Főiskola 1986)

Liszt Ferenc Memorial Museum. Catalogue (Budapest: Zeneművészeti Főiskola 1986; 2nd rev. ed. 1996)

Chopin & Liszt. Exhibition Catalogue (társszerző: Hanna Wróblewska-Straus) (Warsaw: The Tryderyk Chopin Society 1995) lengyel verzióban is

Chopin & Liszt. A varsói Chopin Társaság és a budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum kiállítása (Budapest: Liszt Ferenc Emlékmúzeum 1997)

Liszt 125 éves Zeneakadémiája: kiállítási katalógus / Liszt's 125-Year-Old Academy of Music: Exhibition Catalogue (Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 2000)

"Beethoven's Wort den Jüngern recht zu deuten". Liszt und Beethoven. Katalog (társszerzők: Jochen Golz, Michael Ladenburger, Evelyn Liepsch) (Weimar: Stiftung Weimarer Klassik - Beethoven-Haus Bonn - Liszt Ferenc Gedenkmuseum Budapest 2002)

Liszt és Beethoven. Kiállítás (társszerzők: Jochen Golz, Michael Ladenburger, Evelyn Liepsch) (Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont 2003)

Liszt Ferenc Memorial Museum, Liszt Ferenc Academy of Music, Budapest. Catalogue of the Permanent Exhibition (Budapest: Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre 2008)


TANULMÁNYOK KÖNYVEKBEN, GYŰJTEMÉNYES KÖTETEKBEN, KONGRESSBERICHTEKBEN: (válogatás)

a/ Külföldi kiadványokban:

Zur Frage der Liszt'schen Briefkonzeptbücher, in: Liszt-Studien I. Kongressbericht Eisenstadt 1978, hrsg. Serge Gut (München - Salzburg: Katzbichler 1981, 43-54)

Von "Les quatre élémens" bis zu "Les Préludes" - ein in der Weimarperiode umgestaltetes großes Projekt Liszts, in: Weimarer Liszt-Studien I (Weimar: Kulturbund der DDR 1986, 19-29)

Franz Liszts frühe Männerchöre, in: Der junge Liszt. referate des 4. Europäischen Liszt-Symposions Wien 1991, hrsg. Gottfried Scholz (München - Salzburg: Katzbichler 1993, 31-42)

Liszt und die Musik der Skandinavischen Länder, in: Liszt und die Nationalitäten, hrsg. Gerhard J. Winkler (Eisenstadt: Burgenländisches Nationalmuseum 1996, 151-162)

Vor hundert Jahren. Liszts und Halms Huldigung zur Schillerfeier 1859, in: Liszt und die Weimarer Klassik, hrsg. Detlef Altenburg (Laaber: Laaber-Verlag 1997, 133-153)

Zur Werkgeschichte der Psalmen 23 und 137 Franz Liszts, in: Das Goethe- und Schiller-Archiv 1896-1996. Beiträge aus dem ältesten deutschen Literaturarchiv, hrsg. Jochen Golz (Weimar - Köln - Wien: Böhlau 1996, 353-373)

Liszt's Contributions to the Breitkopf Chopin Edition, in: New Light on Liszt and His Music. Essays in Honor of Alan Walker's 65th Birthday, ed. Michael Saffle, James deaville (Stuyvesant N.Y.: Pendragon 1997, 167-180)

Schubert's and Liszt's Friend and Poet: Franz von Schober, in: Liszt the Progressive, ed. Hans Kagebeck, Johan Lagerfelt (Lewiston - Queenston - Lampeter: Edwin Meller Press 2001, 15-30)

Franz Liszt als Bearbeiter und Vermittler von Werken Robert Schumanns, in: "Neue Bahnen". Robert Schumann und seine musikalischen Zeitgenossen, hrsg. Bernhard R. Appel (Mainz - London etc: Schott 2002, 29-40)

National or European? The Budapest Academy of Music, in: Musical Education in Europe 1700-1914: Compositional, Institutional and Political Challenges, ed. Michael Fend, Michel Noiray (Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2005, Vol. 2, 537-564)

Franz Liszt's "Jeanne d'Arc" - Version für ein Doppelinstrument, in: Festschrift Otto Biba zum 60. Geburtstag, hrsg. Ingrid Fuchs (Tutzing: Hans Schneider 2006, 567-579)

Liszt à Marseille, in: Franz Liszt, un saltimbanque en province, ed. Nicolas Dufetel, Malou Haine (Lyon: Symétrie 2007, 89-122)

Die zeitgenössische Rezeption der symphonischen Werke Franz Liszts in Ungarn, in: Liszt und Europa, hrsg. Detlef Altenburg, Harriet Oelers (Laaber: Laaber Verlag 2008, 245-263)

b/ Belföldi kiadványokban:

A Zeneakadémia Liszt Ferenc leveleiben, in: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 100 éve, szerk. Ujfalussy József (Budapest: Zeneműkiadó 1977, 18-68)

Liszt Ferenc a magyar zene útján, in: Képes magyar zenetörténet, szerk. Kárpáti János (Budapest: Rózsavölgyi és Társa 2004, 162-175)


LEXIKONCIKKEK:

Kortárs magyar zeneszerzőkről, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (London - Washington - Hong Kong: Macmillan 1980)

19. századi magyar zeneszerzőkről, in: Brockhaus-Riemann Zenei Lexikon, szerk. Carl Dalhaus, Hans Heinrich Eggebrecht, magyar szerk. Boronkay Antal (Budapest: Zeneműkiadó 1983)

Liszt Ferenc, in: Magyar Katolikus Lexikon VII. köt. (Budapest: Szent István Társulat 2002, 886-892)

Liszt, műjegyzék (Rena Charnin Mueller társszerzőjeként), in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians Second Edition (London etc.: Macmillan 2001, Vol. 14, 785-872)


TANULMÁNYOK FOLYÓIRATOKBAN, ÉVKÖNYVEKBEN (válogatás)

a/ Külföldi kiadványokban:

"Diary of a Wayfarer. The Wandering of Franz Liszt and Marie d'Agoult in Switzerland, June-July 1835", Journal of the American Liszt Society 9 (1982), 10-17.

"Une femme simple, mère d'un génie européen: Anna Liszt. Quelques aspects d'une correspondance", Revue Musicale No. 405-406-407 (1986), 199-214.

"L'édition des oeuvres de Franz Scchubeer par Franz Liszt. La fantaisie Wanderer: une transcription de piano pour piano", Ostinato Rigore 18/2 (2001), 69-84.

"Franz Liszt and his Godson Francis Korbay: New Documents in the Liszt Ferenc Memorial Museum, Budapest", Jorunal of the American Liszt Society Vol. LIV/LV/LVI (2003-2205), 85-101.

b/ Belföldi kiadványokban:

"Briefe aus dem Nachlasse Ernő v. Dohnányis", Studia Musicologica IX, fasc. 3-4 (1967), 407-420.

(Magyarul: Magyar Zene VIII/6 (1967 dec.), 613-626.


"Die Handschriften des Rákóczi-Marsches von Franz Liszt in der Széchényi-Nationalbibliothek, Budapest", Studia Musicologica XVII, fasc. 1-4 (1975), 347-405.

(Magyarul: Magyar Zene XVII/2 (1976), 161-189.


"Ein Spätwerk von Liszt: der 129. Psalm", Studia Musicologica XVIII, fasc. 1-4 (1976), 295-333.

'Liszt kapcsolata korának hazai kórusmozgalmával", Magyar Zene XIX/2 (1978 jún.), 121-129.

"Párizsi Liszt-dokumentum 1849-ből", Zenetudományi dolgozatok 1978, 79-94.

"Liszt-zeneműkéziratok az MTA Zenetudományi Intézetének Major-gyűjteményében", Zenetudományi dolgozatok 1983, 51-64.

"Magyar famtázia, ábránd, rapszódia a XIX. század zongoramuzsikájában I-II", Magyar Zene XXIV/2 (1983. jún.), 120-144; XXV/4 (1984 dec.), 346-366.

"Liszts Bearbeitungen von Schuberts Märschen: Formale Analyse", Studia Musicologica XXVI (1984), 133-146.

"New Documents on Liszt as Author", The New Hungarian Quarterly XXV, No. 95 (1984), 181- 194.

"Liszt in his Formative Years", The New Hungarian Quarterly XXVII, No. 103 (Autumn 1986), 93-107.

"Liszt Ferenc zeneműkéziratai a Zeneművészeti Főiskola Liszt Ferenc Emlékmúzeumában", Zenetudományi dolgozatok 1986, 235-260.

"Liszt, Gottschalg és Hetz. Dokumentumgyűjtemény az MTA Zenetudományi Intézet könyvtárában", Zenetudományi dolgozatok 1988, 285-317.

"A Liszt Ferenc Emlékmúzeum új szerzeményei 1986-1989. I. Liszt-zeneműkéziratok. - II. Liszt-levelek", Magyar Zene XXXI/1 (1990 márc.), 57-65; XXXI/3 (1990 szept.), 233-354.

"Zur Entstehungsgeschichte der 'Consolations' von Franz Liszt", Studia Musicologica XXXIV, fasc. 3-4 (1992), 449-457.

"Liszt's 125-year-Old Academy of Music: Antecedents, Ibnfluences, Traditions", Studia Musicologica XLII, fasc. 1-2 (2001), 109-132. /A kötet a Liszt Ferenc Emlékmúzeum 2000-ben rendezett "Franz Liszt and Advanced Musical Education in Europe" című nemzetközi konferenciájának teljes anyagát tartalmazza E. M. szerkesztésében./

"Egy 19. századi orgonarepertórium", Magyar Zene XL/1 (2002 febr.), 7-26.

"An Unpublished Letter by Berlioz", The Hungarian Quarterly Vol. 45 (Spring 2004), 141-150.

"Berlioz látogatása Magyarországon 1846-ban", Magyar Zene XLII/2 (2004 máj.), 95-110.


ZENEMŰVEK KÖZREADÁSAI, KRITIKAI KIADÁSAI:

Bécsi klasszikus kismesterek (Michael Haydn, Johann Georg Albrechtsberger, Karl Ditters von Dittersdorf, Franz Xaver Süssmayr) kórus- és zenekari művei (Budapest: Editio Musica, 1975-1982)

Liszt: XIX. magyar rapszódia, fakszimile kiadás (Budapest: Editio Musica 1986)

Liszt: Albumblätter für Prinzessin Marie von Sayn-Wittgenstein, Erstausgabe (Budapest: Editio Musica 2000).

Liszt: Consolations, Zwei Konzertetüden, Études d'exécution transcendante, Ungarische Rhapsodien 2, 6, 9, 12, Spanische Rhapsodie (München: G. Henle Verlag, 1992-2008)


SZERKESZTÉSEK, LEKTORÁLÁSOK, CD-ISMERTETŐK, RECENZIÓK, KISEBB NÉPSZERŰSÍTŐ KÖZLEMÉNYEK

TAGSÁGOK:

Belföldön: Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság (vezetőségi tag), Liszt Ferenc Társaság (társelnök), Magyar Kodály Társaság, Bárdos Lajos Társaság, KÓTA


Külföldön: Deutsche Liszt Gesellschaft, Weimar (vezetőségi tag), American Liszt Society (tiszteletbeli tag), British Liszt Society (tiszteletbeli tag), International Grieg Society (vezetőségi tag)


DÍJAK, KITÜNTETÉSEK:

1985: American Liszt Society Award of Excellence

1986: Erkel Ferenc-díj

1999: Ipolyi Arnold-díj

2004: Szabolcsi Bence-díj

2004: MAOE Alkotói Nagydíj
Esztergomi Liszt Hét - Fassang László és az Országos Széchényi Könyvtár Kórusának közös hangversenye

Esztergomi Liszt Hét - Fassang László és az Országos Széchényi Könyvtár Kórusának közös hangversenye

Budapesti Tavaszi Fesztivál
Karmester
Karácsonyi jótékonysági koncert, Baróti István, Király Csaba, Pálúr János

Karácsonyi jótékonysági koncert, Baróti István, Király Csaba, Pálúr János

C&M Hungary Kft.
Karmester

Ajánlataink